SLW Maaseik

Blessure

Als je aangesloten lid bent bij onze voetbalclub, ben je verzekerd via je aansluiting bij de voetbalbond.  

Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst, volg je het best ons stappenplan op deze pagina.

STAP 1

ZO SNEL MOGELIJK NA HET ONGEVAL!

Download dit document (eventueel ook verkrijgbaar in de kantine of via de trainer).

Probeer zo veel mogelijk zelf in te vullen en laat aanvullen door een arts.

Ben je niet zeker of er behandelingen via een kinisist noodzakelijk gaan zijn, vul toch beter altijd een aantal in!

Vergeet het klevertje van het ziekenfons en de handtekeningen van ouder en arts.

STAP 2

BEZORG ALLE INFO AAN ONZE GERECHTIGDE CORRESPONDENT

Vul dit formulier in en voeg op het einde het ingevulde document van stap 1 toe.

Liefst is dit een pdf bestand, een duidelijke foto keuren we ook goed.


We hebben 21 dagen de tijd na het ongeval!!!

Zorg dat dit document zo snel mogelijk bij onze gerechtelijk correspondent aankomt!STAP 3

Na de goedkeuring ontvangen jullie het attest van herstel (ontvangstbewijs) via mail. Een voorbeeld van dit document is rechts te zien.

Dit MOET ingevuld worden na herstel door de arts. Anders is er geen mogelijkheid op een terugbetaling

Bezorg dit terug aan onze gerechtelijk correspondent.

Dit mag via het formulier uit stap 2.

Voeg hier ook de officiele terugbetalingsoverzichten van het ziekenfonds aan toe.

Dit kun je ook zelf maken of aanvragen op de site van uw zorgverzekering.

STAP 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na enkele weken ontvangt onze gerechtelijk correspondent een overzicht van de tegemoetkoming van de KBVB.

Het bedrag wordt overgestort nadat de KBVB dit aan SLW Maaseik heeft berzorgt.

De speler mag trainingen en wedstrijden hervatten VÓÓR het attest van herstel is ingevuld door de arts.
Wel is het zo dat de datum van spelhervatting wordt aangegeven op het attest naast de datum van herstel!

Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV-tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds.
De bedragen die men uitbetaalt, dekken dan ook vaak niet de totaal gemaakte onkosten.
Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval,
ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.
De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of Rijkswacht
(bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

MEER INFO: https://www.rbfa.be/nl/tags/tag-verzekeringen

VOOR VERDERE VRAGEN

NEEM CONTACT OP MET ONZE GC

Bart Moonen

Functie: Gerechtigde Correspondent