Oproep voor vrijwilligers voor de invulling van diverse functies binnen de voetbalclub SLW Maaseik:

  1. Voor de hulp in de kantine: ieder weekend, elke wedstrijd moet de kantine bemenst worden door vrijwilligers. Voor deze taak zoeken we nog een 4-tal vrijwilligers
  2. Voor de taak van ombudsman/vrouw: Voor deze taak zoeken we nog 1 vrijwilliger.
  3. Voor het onderhoud van de terreinen: het onderhoud van de accommodatie en terreinen is een verantwoordelijkheid van de club zelf en dit is een intensieve bezigheid. Ter ondersteuning van onze huidige ploeg van vrijwilligers zijn alle aanvullende handen van harte welkom.
  4. Voor de taak PR en communicatie: We willen graag periodiek de leden van de club als de omgeving, de burgers van Maaseik informeren over wat er allemaal is gebeurd en wat er staat te gebeuren binnen de club. Mensen die graag schrijven en hierin een uitdaging zien kunnen zich melden.
  5. Het lijkt ver weg doch weldra starten we al met de voorbereidingen van het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019. Mogelijk heb je de ambitie om als jeugdtrainer, ploegafgevaardigde een rol te willen spelen binnen de club dan kan je nu al met ons in gesprek gaan.

Mocht een van deze mooie taken je interesseren dan kun je je interesse kenbaar maken via de mail. Je kunt mailen naar de secretaris Ben Van Broeckhoven: e-mail: benjamin.broeckhoven@pandora.be of je spreekt gewoon een van de bestuursleden en/of jeugdcommissieleden aan.