Via deze pagina kan u het jeugdreglement van SLW Maaseik en de bijlage ervan raadplegen.


Jeugdreglement
Via volgende link kan u ons jeugdreglement raadplegen;

Jeugdreglement SLW Maaseik

Bijlage van het jeugdreglement
Via volgende link kan u de bijlage van het jeugdreglement raadplegen;

Bijlage jeugdreglement

Clubdocument GDPR
Via volgende link kan u het in te vullen clubdocument terugvinden;

In te vullen clubdocument GDPR (Privacyverklaring)

Gelieve de privacyverklaring te ondertekenen en schriftelijk over te maken aan onze GegevensBeschermingsVerantwoordelijke (Ben Van Broeckhoven, Karel Gesslerstraat 24, 3680 Maaseik) Een andere optie is om per mail (benjamin.broeckhoven@pandora.be) aan te geven of u, binnen de sportieve werking van de club, de expliciete toestemming geeft voor:

  • het gebruik van fotografisch materiaal uitsluitend met bestemming binnen de club (website, Pro Soccer Data, Sociale media van de club, stickerboek, evenementen verbonden aan of georganiseerd door de club)
  • het bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve opvolging zoals onder meer lengte, gewicht, vetpercentage, polsslag, blessures en behandelingen
  • het registreren van de beroepscategorie van de ouders
  • communicatie via e-mail en in voorkomend geval via sms’en