Een sportongeval is natuurlijk op zich al vervelend, maar als er niet de juiste procedure gevolgd wordt, kan ook de financiële afhandeling tot problemen leiden.

Daarom hieronder een korte uitleg van de belangrijkste dingen die er moeten gebeuren wanneer u een sportongeval overkomt. Probeer dit zo nauwkeurig op te volgen en u zal merken dat er weinig of geen problemen ontstaan. Ook de financiële afhandeling zal vlot verlopen en dit is in ieders voordeel.

 1. Laat zo snel mogelijk na een sportongeval een sportongevalsaangifte invullen door de geneesheer/ziekenhuis waar u wordt behandeld. Meld de desbetreffende invuller om duidelijk te schrijven!

2. Wat moet zeer duidelijk ingevuld zijn?

 1. Naam en voornaam van het slachtoffer
 2. Naam van de club (SLW Maaseik)
 3. Aard van het letsel
 4. Juiste plaats van het letsel
 5. Dag van het ongeval -> wordt door Bart Moonen ingevuld
 6. Uur van het ongeval -> wordt door Bart Moonen ingevuld
 7. Naam en voornaam van de behandelende geneesheer
 8. Volledig adres van de behandelende geneesheer
 9. Stempel van de behandelende geneesheer
 10. Kinétherapie of niet (minimaal 9 beurten)
 11. Kleefbriefje van je ziekenfonds

3. Indien men meer kinétherapie nodig heeft dan voorgeschreven zal dit eerst moeten aangevraagd worden aan de KBVB.
Bijkomende behandelingen kunnen pas starten na goedkeuring van de KBVB. Zorg er dus voor om tijdig de aanvraag in te dienen!

4. Zorg ervoor dat uw correct ingevuld formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent, Bart Moonen, wordt overhandigd. Adres: Karel Gesslerstraat 28  3680 Maaseik.
U mag dit ook binnenbrengen in de kantine. Vergeet niet een sticker van het ziekenfonds toe te voegen.
Dit formulier moet binnen 14 dagen bij de KBVB ingeleverd zijn, anders wordt het niet meer goedgekeurd door de KBVB!

5. Ongeveer 10 dagen na versturing van de – hopelijk correct ingevuld – sportongevalsaangifte door de gerechtigde correspondent naar de KBVB ontvangt men een genezingsverklaring.

6. Bij genezing zal de behandelende geneesheer de genezingsverklaring moeten invullen.

7. Deze genezingsverklaring samen met de kwijtschriften van het ziekenfonds en andere facturen zo snel mogelijk
te bezorgen aan de secretaris zodat uw ongeval volledig kan afgehandeld worden.