Op deze pagina vind je informatie over het lidmaatschap bij SLW Maaseik.

Aanmelden

Aanmelden (tot 17 jaar) bij SLW Maaseik kan via de jeugdcoördinator, Piet Daelmans, jeugdcoordinator@slwmaaseik.be, tel. 0496 52 26 12.

Het aantrekken van nieuwe spelers voor de senioren (eerste ploeg, reserven en U21) gebeurt door Krist Stevens (Kris.stevens@bpost.be).

Er wordt een aansluitingsformulier ingevuld en het lidgeld wordt betaald. De effectieve aansluiting gebeurt via de kaartlezer in de club. Voor het aansluitingsformulier zijn een recente pasfoto en een kopie van een identificatiebewijs verplicht.

Lidgeld

Voor het seizoen 2022-2023 is voor de jeugd het lidgeld vastgesteld op € 200 voor de U6-spelers en € 220 voor de andere spelers. Dat is inclusief het lidmaatschap bij de bond en verzekering KBVB. Hiervoor krijgen de spelers ongeveer 10 maanden voetbal onder begeleiding van gediplomeerde en ervaren trainers.

Indien meerdere gezinsleden lid zijn bij SLW Maaseik dan wordt vanaf het tweede gezinslid het lidgeld verminderd met € 20.
Voor de sportkorting via het ziekenfonds gelieve het formulier aan de betreffende coördinator te doen toekomen.

Het lidgeld wordt in 2 keer betaald voor de seizoenstart. De eerste schijf dient ontvangen te zijn voor 15 juni, de tweede schijf voor 15 augustus. 

Het voetbalseizoen geldt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. In geval van aanvang van het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt het lidgeld naar rato vastgesteld door het bestuur.

Wijzigingen in persoonsgegevens

Ieder lid van SLW Maaseik is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van zijn of haar persoonsgegevens (adres, telefoonnummers, e-mailadressen).

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie via de jeugdcoördinator of via het jeugdsecretariaat (jeugd@slwmaaseik.be).

Verandering van club

Als je vanuit een andere club bij SLW Maaseik wilt komen spelen, dient de inschrijving in orde te zijn vóór 30 april.

Als je al een aantal voetbalseizoenen geen lid van een voetbalclub bent geweest, gelden andere regels. Dit kan je navragen bij onze gerechtelijk correspondent Bart Moonen (bartmoonen1962@gmail.com)

Als je vanuit SLW Maaseik bij een andere club wilt gaan spelen, gelden dezelfde regels.

Opzeggen

Ook opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren via de jeugdcoördinator, Kevin Salemi, en voor de senioren via Rudi Dreessen vóór 30 april. Doe dit via e-mail, met vermelding van om wie het gaat en per wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd. De ledenadministratie zal hierop reageren en mogelijk om extra informatie vragen of verdere instructies geven. Behoudens speciale omstandigheden (ter beoordeling van de club) is bij tussentijdse opzegging lidgeld verschuldigd.