Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de club. Dit geldt op alle gebieden (sportief, financieel, administratief, ondersteunend,…). Het bestuur vergadert een keer per twee weken in onderstaande samenstelling.

 

Voornaam Naam Functie
Jeroen Schoenmakers Voorzitter
Christiaan Decrae Ondervoorzitter
Ben Van Broeckhoven Secretaris
Andre Kunnen Penningmeester
Patrick Neyens Bestuurslid
Guido Trips Bestuurslid
Robbert Hendrikx Bestuurslid

 

Voor bepaalde agenda-punten kunnen ook andere verantwoordelijken binnen de club uitgenodigd worden voor de bestuursvergadering.