Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de club. Dit geldt op alle gebieden (sportief, financieel, administratief, ondersteunend,…). Het bestuur vergadert een keer per twee weken in onderstaande samenstelling.

Voornaam Naam Functie
Christiaan Decrae Voorzitter
Joris Mertens Ondervoorzitter
Ben Van Broeckhoven Secretaris
André Kunnen Penningmeester
Robbert Hendrikx Bestuurslid
Patrick Neyens Bestuurslid

Voor bepaalde agenda-punten kunnen ook andere verantwoordelijken binnen de club uitgenodigd worden voor de bestuursvergadering.