Nieuwe gerechtelijk correspondent

Middels deze weg willen wij jullie informeren over het gegeven dat onze voetbalvereniging SLW Maaseik per 1 mei 2020 een nieuwe gerechtelijk correspondent heeft namelijk dhr. Bart Moonen uit Maaseik. Hij volgt in deze dhr. Roger Iser op die deze functie vanaf 2016 naar ieders tevredenheid heeft vervuld.

 

Bedankt Roger !

Namens ons allen doch vooral in het bijzonder in naam van alle spelers willen we Roger van harte bedanken voor de gedreven en kundige  inzet van de voorbije jaren. Je was en bent nog steeds een trouw lid van de club die zich altijd wil inzetten voor dit goede doel.

Ook een woordje van dank voor je vrouw want die heeft jouw inzet altijd door dik en dun gesteund.

Zoals in alle samenwerkingen was er soms wel een haar in de boter doch uiteindelijk zijn we er samen altijd goed uitgekomen. Hiervoor onze oprechte dank.

Afscheid nemen van Roger zal ter zijner tijd op gepaste wijze gebeuren. Dit vanwege de Corona maatregelen.

 

Succes Bart !

Ten slotte willen we Bart veel succes wensen in zijn nieuwe functie binnen onze club.

Indien u vragen hebt voor de nieuwe gerechtelijk correspondent, dhr. Moonen, dan kunt u deze bereiken via:

e-mail: bartmoonen1962@gmail.com

telefoon:  0472/317047

 

Namens het bestuur van SLW Maaseik