Na ruim 19 jaar actief te zijn geweest in de voetbalclub SLW Maaseik, voordien SLW Wurfeld, en dit in diverse functies waarvan de laatste jaren als bestuurslid hebben onlangs dhrn. Jaan Decrae en  Guido Trips besloten om te stoppen als bestuurslid.

Op 29 juni heeft het bestuur van SLW Maaseik formeel van beide personen afscheid genomen.

Belangrijk is om te vermelden dat beide heren deze onbezoldigde functie steeds met veel passie, creativiteit en gedrevenheid vorm en inhoud gegeven. Dhr. Trips hield zich vooral bezig met infrastructurele aangelegenheden en was ook adviseur aangaande sportieve vraagstukken. Dhr. Decrae was naast zijn verantwoordelijkheid voor het voetbalgebeuren van de 1ste ploeg en reserveren ook steeds actief in het organiseren van evenementen. Tevens hadden beide heren steeds ook voor ogen dat de jeugd de toekomst was en dat daarom ook de jeugdwerking doorontwikkeld moest worden.

De inzet van beide heren gedurende de voorbije jaren heeft de club gebracht waar ze nu staat en daarom willen we uit de grond van ons hart beide heren en natuurlijk hun echtgenotes ook bedanken voor al hun inzet van de voorbije jaren. We wensen hen het beste voor de toekomst en ze zijn altijd welkom op de club,

 

 

Bestuur SLW Maaseik